no en

JOIN THE JOURNEY TO HOTEL RIVIERA

Badebyen Moss

#

Join the Journey to Hotel Riviera og bli bedre kjent med Badebyen Moss. Hotel Riviera er et moderne strandhotell i Moss, midt mellom Oslo og grensen til Sverige. Med vår pulserende stemning, inspirasjon fra ulike verdenshjørner og særegne stil skal vi sikre den ultimate Riviera-følelsen året rundt. Men, hva kjennetegner Moss og hva er de unike faktorene ved byen? 

Moss er en historisk industriby og kommune i Østfold, i Viken fylke. Byen er lokalisert gunstig til vakre Oslofjorden. Med totalt 50 strender som strekker seg over flere kilomenter, gode solforhold og et generelt varmere klima enn i hovedstaden var det ikke tvil om hvor det var ønske om å bygge et unikt hotell med inspirasjon fra verdens rivieraer. 

Området rundt Moss er rikt på naturressurser, med et stort ferskvannsområde (Vansjø), fossen som går ut i det lune Mossesundet, edelløvskoger, vakre steinmurer, fasaner og rådyr. Det er ikke rart at mange av industrieierne tilbake i tiden valgte å bygge hjemmene sine store og flotte med gode muligheter for selskapeligheter. I dag er det fortsatt tett mellom herregårdene og storgårdene i Mosseområdet. 

Sett med et historisk perspektiv var det store klasseforskjeller i Moss, da én andel besto av velstående familier som enten bodde dels i Christiania og kun hadde lystgård i Moss, eller drev næring på høyt nivå og levde deretter. Den andre andelen besto av en del borgere og en rekke i arbeiderklassen. 

I 1835 fikk Moss Norges første saltvannsbadehus, og det var spesielt for de fremstående borgere. I takt med hotellets konseptutvikling og destinasjon Moss skal vi naturligvis videreføre bevisstheten rundt saltvannsbad og andre aspekter knyttet til spa- og velvære. Les mer om vår Pool & Wellness-avdeling her

I dag er Moss er en by i rask endring og utvikling. Med fokus på byens historiske kvaliteter og den unike beliggenheten mellom Oslofjorden og Vansjø er identiteten til Moss på vei tilbake etter mange år. Nå blir tidligere sentrumsnære industriområder transformert og det gir rom for bolig-, by- og næringsutvikling. Visit Østfold skriver mer om Mosseregionen, historien til Moss og bylivet. Bli bedre kjent med byen her.

Badebyen Moss er helt unik og det blir spennende å følge utviklingen videre. Nå ser vi frem til å ønske alle våre fantastiske gjester hjertelig velkommen til Hotel Riviera! 

It’s not just a place, it’s a feeling!